Looking for Automation in Dynamics AX? You just found it! Executive Automats is ultimate tool to test your Axapta.

Nearshore Development

The resources you need to add custom functionality to your AX.

Our experience, knowledge, and patented Dynamics Automated development support tools ensure you get the development results you need with unrivalled quality assurance and predictability of budget and schedule.

Development is our specialty. Our development teams are supported by our internally developed and patented Dynamics Automated tools, and years of on the job experience.

Our Dynamics Automated tools give us a real and measurable competitive advantage.

 • Lower costs and faster time to realization – We have automated what others spend costly man hours on
 • Increased quality assurance and performance – Automated testing allows for system inefficiencies to be easily found and sourced increasing quality assurance
 • Knowledge Retention and Transfer – all development activities are recorded, documented, organized and stored automatically for future reference, meaning the knowledge stays with the company and is available to all who need it whenever they need it.
 • 15 years in the market
 • 200+ implementations with custom development completed
 • Architects with 15 years of AX experience and 10+ years of Microsoft Certified Trainer experience
 • 300+ Microsoft Certifications (top %5 world-wide)
 • Project Managers holding PMP Certification

Our flexible cooperation model gives you the highest level of control over your project resources and budget.

Manage and control your resources from start to finish with our flexible cooperation model.

 • Choose the resources you need:
  • Developers, consultants, Architects, Project Managers
  • individually or teams
 • Choose where
  • On-site or remote
 • Choose how long
  • Ex: If you need 1 developer and 1 consultant for 100 days, then only 1 developer for the next 50 days. You only pay for what you need.

XPLUS achieves the 2016 Inner Circle for Microsoft Dynamics

XPLUS has achieved the prestigious 2016 Inner Circle for Microsoft Dynamics. Membership in this elite group is based on sales achievements that rank XPLUS in the top echelon of the Microsoft global network of partners. Inner Circle members have performed to a high standard of excellence by delivering valuable solutions that help organizations achieve increased success.

This recognition of the Microsoft Dynamics Inner Circle came during the Microsoft Worldwide Partner Conference (WPC) 2016, the company’s annual premier partner event, which took place this year in Toronto, Canada.

2016 Inner Circle members are also invited to the Inner Circle Summit, where they will have a unique opportunity to share strategy and network with Microsoft Dynamics senior leaders and other successful Microsoft Dynamics partners from around the globe.

Find out more info about 2016 Microsoft Dynamics Inner Circle at http://news.microsoft.com/wpc2016.

Poniżej znajduje się lista projektów, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków UE – zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na ich temat.

“Opracowanie Xplus Business Process Performance Analyser – nowatorskiego rozwiązania typu Business Process Management, do bieżącego zarządzania efektywnością procesów biznesowych w firmie, z zastosowaniem algorytmów hybrydowych z pogranicza sztucznej inteligencji i mechanizmów BIG DATA.”

XPLUS S.A. informuje, że realizuje projekt “Opracowanie Xplus Business Process Performance Analyser – nowatorskiego rozwiązania typu Business Process Management, do bieżącego zarządzania efektywnością procesów biznesowych w firmie, z zastosowaniem algorytmów hybrydowych z pogranicza sztucznej inteligencji i mechanizmów BIG DATA.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1.1 Szybka ścieżka MŚP „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Celem projektu jest opracowanie nowatorskiego narzędzia typu BPM – Xplus Busieness Process Performance Analyser. Projekt będzie realizowany w okresie od 02.10.2017 do 31.05.2019, w jego ramach przeprowadzone zostaną 3 etapy prac badawczo-rozwojowych.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 4 019 307,97 PLN, z czego kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2 411 584,79 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach: www.poir.gov.pl, www.ncbr.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu.

POIG Działanie 1.4-4.1

“Opracowanie oraz wdrożenie oprogramowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.”

XPLUS S.A. informuje, że realizuje projekt “Opracowanie oraz wdrożenie oprogramowania XPLUS Contract Management przez XPLUS S.A.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.4-4.1 PO IG „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Projekt zakłada realizację prac rozwojowych prowadzących do stworzenia nowego produktu spółki, a następnie wdrożenie ich w życie. Przewidywany czas realizacji projektu to 22 miesiące, zakończenie realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie to 30.09.2012.

Całkowita wartość kosztów projektu to: 2 337 821,35 PLN, z czego kwota dofinansowania nie może przekroczyć 788 878,50 PLN w części prac rozwojowych i 30 200 PLN w części wdrożeniowej projektu.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach: www.poig.gov.pl, www.ncbr.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu

POIG Działanie 6.1

“Wdrożenie planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie XPLUS S.A.”

XPLUS S.A. informuje, iż realizuje projekt : “Wdrożenie planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie XPLUS S.A.” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.1 – Paszport do eksportu etap II. W ramach projektu realizowane będą następujące działania: Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granica, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe. Pokrycie kosztów subkonta na rachunku bankowym. Działania promocyjno-informacyjne. Przewidywany czas realizacji projektu to okres od 1.01.2011 do 31.12.2012.

Całkowity koszt wydatków na projekt wynosi 393.292,63 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji dotyczących projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Więcej informacji mogą znaleźć Państwo na stronach: www.poir.gov.pl, www.ncbr.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

„Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 wraz z rozbudowanym modułem CRM w XPLUS S.A.”

XPLUS S.A. informuje, że realizuje projekt „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego opartego na Microsoft Dynamics AX 2009 wraz z rozbudowanym modułem CRM w XPLUS S.A.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.3 „Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MŚP”.

Całkowita wartość kosztów projektu to: 560 007,35 PLN, z czego kwota dofinansowania wynosi 249 959,60 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach: www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu

“Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania inwestora dla XPLUS”

XPLUS S.A. informuje, że realizuje projekt w ramach działania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Czas realizacji projektu to 4 miesiące, zakończenie realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie to 16.12.2011.

Całkowita wartość kosztów projektu to: 248 066,40 PLN, z czego kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 840 PLN.

Kontakt do osoby, która udzieli Państwu informacji na temat projektu: Katarzyna Zyzak

Tel: (22) 295 02 50. Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach: www.poig.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.parp.gov.pl, www.europa.eu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.

Jednolity Plik Kontrolny dla MS Dynamics AX – Xplus

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY –

Od pierwszego lipca 2016, za sprawą zmian w ustawie o ordynacji podatkowej, pierwsza grupa przedsiębiorstw, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu oprogramowania komputerowego będzie zobowiązana do udostępnienia Jednolitego Pliku Kontrolnego odpowiednim organom podatkowym. Z czym wiąże się ten termin i jak przystosować system ERP do nadchodzących zmian?

Zmiany w prawie podatkowym

10 września 2015 r. wprowadzono zmiany w ustawie o ordynacji podatkowej, które przewidują wdrożenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jest to nowa metoda kontroli podatników, która ma na celu przekazywanie danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w jednolitej formie elektronicznej. Taka forma ma umożliwić skrócenie czasu wykonywanych czynności, zmniejszenie ich uciążliwości, a w efekcie również ograniczenie ich kosztów.

Kogo obejmuje ustawa?

Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 lipca 2016 r. obowiązkiem raportowania w formacie JPK zostaną objęci duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 22 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu wskazanej ustawy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do końca czerwca 2018 r. dane w formacie JPK będą przekazywać fakultatywnie. Natomiast od lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Zakres danych JPK

JPK obejmuje dane podzielone według 7 struktur, do których należą:

• 1 – księgi rachunkowe,

• 2 – wyciągi bankowe,

• 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,

• 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów,

• 7 – ewidencja przychodów.

Wymienione wyżej struktury dotyczą danych identyfikujących podatnika, jego systemu księgowego oraz producenta oprogramowanie, za pomocą którego wytworzono JPK. Co więcej, struktury te obejmują dane odpowiednie dla danego podatku, np. stawki podatku, numery indentyfikacyjne na potrzeby rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w VAT, czy też kwoty przychodów na potrzeby podatków dochodowych, jak również informacje identyfikujące kontrahentów oraz dokumenty.

Jakim testom poddane będą dane z JPK?

Dane z JPK będą zweryfikowane pod kątem wymogów formalnych, takich jak duplikaty zapisów czy luki. Uwzględnione zostaną również testy rzeczywiste, np. dotyczące ciągłości stosowania zasad rachunkowości czy prawidłowości stosowania stawek podatku od towarów i usług.

Proces wdrożenia JPK

Co to oznacza dla użytkowników systemów ERP?

Aby móc przesyłać dane za pomocą JPK, przedsiębiorstwa będą musiały zaktualizować swoje systemy ERP tak, żeby dawały one możliwość generowania odpowiednich raportów zgodnie ze schematami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów. Odpowiednie działania powinni podjąć przede wszystkim dostawcy rozwiązań ERP. To w ich kwestii leży zapoznanie się ze strukturą JPK oraz konfrontacja jej z procedurami stosowanymi w przedsiębiorstwie, a także audyt systemów IT w nim stosowanych. Dzięki tym działaniom możliwa będzie sprawna i szybka aktualizacja tego typu rozwiązań. Ostatnim etapem wdrożenia pliku powinno być sprawdzenie zaktualizowanego oprogramowania pod kątem zgodności z poszczególnymi strukturami raportowymi JPK. Po wykonaniu tych działań przedsiębiorstwo będzie w pełni gotowe na nową metodę kontroli w jednolitej formie elektronicznej.

 • Puławska 435 A 02-801 Warszawa
 • +48 22 295 02 50
 • +48 22 295 02 99
 • biuro@xplus.pl

Najnowsze tweety

Używamy plików cookies na tej stronie.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies w naszej witrynie, zobacz naszą politykę prywatności.