De Bezieling.
e-mail ons en geef aan welke onderstaande informatie u toegezonden wilt krijgen:
• 2001- heden Opleidingen in systhemisch werk (familieopstellingen) door Elly te Brake.
• 2001 Bedrijfsschool Schouten en Nelissen Rationeel Emotieve Therapie *
• 1998-1999 Rigpa-opleiding Kirchheim (Dld) en Utrecht o.l.v. Sogyal Rinpoche.
• 1992-1998 School voor Zijnsgeoriлnteerde Bewustzijnstraining en Psychotherapie *
• 1986-1987 docent theater grime aan de Theaterschool te Amsterdam *
• 1985-1987 3 jarige Post HBO Opleiding Bewegings expressie therapie opleiding *
• 1980-1985 HBO: Mikojel-academie creatief educatief werk *
‘ Waar gaat het nu echt om in het leven?’ Wat is de essentie? Naargelang het bewustzijn toeneemt wordt dit een vanzelfsprekende en steeds terugkomende vraag die ons uit het ‘afgeleid zijn’ haalt en ons helpt om op koers te blijven. De oriлntatie verschuift van overleven of het bevredigen van behoeften naar het buigen voor dat wat wezenlijk is. Van harte begeleidt De Bezieling mensen die hun essentie willen verwezenlijken en het meest kostbare van zichzelf willen geven aan familie, geliefden, werk, kortom aan het leven!
Wij bieden een gedegen bedding waarin het bewustzijn de ruimte krijgt zich te ontvouwen en waarin je gereedschappen aangereikt krijgt waardoor deze groei ook kan stabiliseren en gronden in je huidige leven.
Hoe jij tien jaar geleden jezelf en de ander zag is gelukkig veranderd. De gekleurde bril is minder gekleurd. Spiritueel werk begint daar waar we een vermoeden krijgen dat de werkelijkheid zoals we die waarnemen wel eens niet de hele werkelijkheid zou kunnen zijn. Dat onze waarneming versluierd is en dat er de mogelijkheid is die versluiering te doorzien. Dat we wel eens iemand of iets anders zouden kunnen zijn dan we denken dat we zijn. En dat de wereld om ons heen ook wel eens anders zou kunnen zijn dan we denken, voelen en zien. Soms wordt dit ingezet door een ervaring van onvrede, verdriet of pijn, maar vaak ook door een spontane ervaring van onze ware aard (in verliefdheid, bij het sterven van een geliefd iemand of bij een geboorte). Er is dan een directe ervaring, een weten van: “deze werkelijkheid is nog op een andere manier te ervaren. Er is ‘n andere kleur aan deze werkelijkheid die ik nog niet herkend had “.
Op deze momenten dat je dichter bij jezelf bent kun je het verlangen gaan voelen naar meer…..Is dat eenmaal het geval dan is het proces onomkeerbaar, al kan het door het ego wel worden vertraagd. Beetje bij beetje ga je inzien dat er niets mooiers is dan het verwezenlijken van je ware aard, het kunnen leven wie we in diepste zin zijn! Jezelf openstellen voor het ontluikende bewustzijn en het licht ervan in de wereld verspreiden, wordt steeds belangrijker. Misschien wel het kostbaarste en belangrijkste doel van je leven hier op aarde.
Jij bent die Unieke, want in werkelijkheid ben je rechtschapen en lieflijk en doordrenkt van Zelf.
Je bent je eigen vogel, je eigen prooi en je eigen valstrik;
je bent je eigen ereplaats, je eigen vloer en eigen dak.
De eigenheid is dat wat in zichzelf bestaat.
Het ongeluk is dat wat van die eigenheid is afgeraakt.”
In de individuele sessies en in groepen binnen de Bezieling is meditatie altijd uitgangspunt geweest. De hele setting vindt plaats in een meditatief klimaat. We gaan altijd eerst mediteren (Zijn) en daarna start pas het verdiepende onderzoek. Dit is voor ons als trainers maar inmiddels voor de cliлnten ook normaal en vanzelfsprekend. Wat ons opvalt is dat de consolidatie en integratie van de verworvenheden uit bv. de workshops en sessies niet altijd goed verloopt. Er blijft vaak een te grote discrepantie tussen workshops/sessies en het dagelijkse leven. De diepgaande en transformatieve aanpak van de Bezieling vraagt van cliлnten ook het erbij horende onderhoud. Daarom bieden we naast sessies en workshops ook een uitgebalanceerd ‘meditatie en zelfonderzoek- leertraject’ aan met als doel: zelfstandig kunnen mediteren en zelfstandig kunnen doen van zelfonderzoek. Wij zijn ervan overtuigd dat het met regelmaat mediteren en kunnen doen van zelfonderzoek een fundament is voor de groei van je bewustzijn. Dat meditatie en zelfonderzoek een vanzelfsprekend onderdeel wordt van je leven, net als tanden poetsen.