Viagra (sildenafil) – tabletki powlekane.
Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2017 r.
Preparat zawiera substancję: sildenafil.
Lek dostępny na receptę.
Co to jest Viagra?
Co zawiera i jak działa Viagra?
U osób z nadciśnieniem płucnym sildenafil zwiększa stężenie cGMP w komórkach mięśni gładkich naczyń płucnych i powoduje ich rozkurcz, co może prowadzić do ich rozszerzenia.
Kiedy stosować Viagra?
Kiedy nie stosować tego preparatu?
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
· które są równolegle leczone preparatami uwalniającymi tlenek azotu oraz azotanami.
· u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. osoby z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca)
· które utraciły wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, niezależnie od przyczyny.
· z ciężką niewydolnością wątroby.
· z niedociśnieniem (ciśnienie tętnicze krwi poniżej 90/50 mmHg)
· po niedawno przebytym udarze lub zawale serca.
· ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Viagra?
Przed zaleceniem stosowania preparatu lekarz powinien oceni, czy pacjent może być podatny na działanie rozszerzające naczynia, szczególnie w czasie aktywności seksualnej. Zwiększoną wrażliwość na środki rozszerzające naczynia krwionośne wykazują osoby z utrudnieniem odpływu krwi z lewej komory serca (np. zwężeniem ujścia aorty czy kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu) oraz z rzadkim zespołem atrofii wielonarządowej, charakteryzującym się silnym zaburzeniem kontroli ciśnienia tętniczego krwi przez autonomiczny układ nerwowy.
Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku osób:
· z czynnikami ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ preparat może u nich wywołać poważne działania niepożądane (zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, nagła śmierć sercowa, niemiarowość komorowa, krwotok mózgowo-naczyniowy, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie czy niedociśnienie)
· z anatomicznymi deformacjami prącia (zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych, choroba Peyroniego) oraz z chorobami predysponującymi do wystąpienia priapizmu (czyli długotrwałego, bolesnego wzwodu bez pobudzenia seksualnego), takimi jak: niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi, białaczka; w przypadku erekcji utrzymującej się powyżej 4 godzin należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
· równolegle przyjmujących leki alfa-adrenolityczne, ponieważ może dochodzić u nich do ortostatycznych spadków ciśnienia podczas stosowania sildenafilu; lekarz prawdopodobnie zaleci u tych osób zastosowanie dawki początkowej 25 mg.
· z zaburzeniami krzepnięcia.
· z czynną chorobą wrzodową.
Nie zaleca się równoległego stosowania:
· innych leków z tej grupy (inhibitory fosfodiesterazy-5)
· innych preparatów sildenafilu w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego.
· innych metod leczenia zaburzeń erekcji.
W przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.
Preparat zawiera laktozę; osoby z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy i zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów.
Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Podczas leczenia możliwe jest występowanie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, należy zachować ostrożność!
Dawkowanie preparatu Viagra.
Doustnie 50 mg ok. 1 godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji lekarz może zalecić modyfikację dawki – zmniejszenie jej do 25 mg lub zwiększenie do 100 mg. Dawka maksymalna to 100 mg.
Nie zaleca się stosowania preparatu częściej niż 1 raz na dobę.
Przyjęcie leku w trakcie posiłku może spowodować opóźnienie początku działania. U osób z ciężką niewydolnością nerek (z klirensem kreatyniny <30 ml/min) lub z niewydolnością wątroby lekarz rozważy stosowanie dawki 25 mg, którą następnie, w zależności od skuteczności i tolerancji, można zwiększyć do 50–100 mg (pod kontrolą lekarza).
U osób przyjmujących równolegle inne inhibitory izoenzymu CYP3A4 (z wyjątkiem rytonawiru – równoległe stosowanie niezalecane) lub α-adrenolityki lekarz rozważy stosowanie dawki początkowej 25 mg.
Czy można stosować Viagra w okresie ciąży i karmienia piersią?
Preparat nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.
Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
Należy zachować ostrożność stosując równolegle leki, które są metabolizowane przez ten sam układ enzymatyczny: izoenzym CYP3A4 cytochromu P-450 lub jego izoenzym CYP2D6.
Podczas równoległego stosowania ketokonazolu, erytromycyny, cymetydyny i innych inhibitorów CYP 3A4 lekarz prawdopodobnie zaleci zastosowanie preparatu w dawce początkowej 25 mg. Nie zaleca się równoległego stosowania rytonawiru, który jest silnym inhibitorem tego izoenzymu.
Należy zachować ostrożność w przypadku osób równolegle przyjmujących leki alfa-adrenolityczne, ponieważ może dochodzić u nich do ortostatycznych spadków ciśnienia.
Nie należy stosować nikorandylu ani żadnych innych azotanów równolegle z preparatem.
Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?
Bardzo często może wystąpić: ból głowy.
Często mogą wystąpić: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zaburzenia widzenia barwnego, uderzenia gorąca, uczucie zatkanego nosa, niestrawność.
Niezbyt często mogą wystąpić: senność, niedoczulica, udar naczyniowy mózgu, omdlenie, zaburzenia spojówek, zaburzenia łzawienia, inne zaburzenia oka, ułożeniowe zawroty głowy, szum w uszach, kołatania serca, tachykardia, wymioty, nudności, suchość w ustach, wysypka skórna, ból mięśniowy, krwiomocz, krwawa sperma, krwawienie z prącia, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, przyspieszona akcja serca.
Rzadko mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości, utrata słuchu, zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków, niedociśnienie, nadciśnienie tętnicze, krwawienia z nosa.
Ponadto, z nieznaną częstością mogą wystąpić: przemijający napad niedokrwienny, drgawki, drgawki nawracające, nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, zamknięcie naczyń siatkówki, ubytki pola widzenia, arytmia komorowa, dławica piersiowa niestabilna, nagła śmierć sercowa, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, priapizm, przedłużona erekcja.
Inne preparaty na rynku polskim zawierające sildenafil.
Zaprenumeruj newsletter.
Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.
Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.
Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.
Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.
Nasze serwisy.
Korzystając ze stron oraz aplikacji mobilnych Medycyny Praktycznej, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz zgodnie z polityką Medycyny Praktycznej dotyczącą plików cookies.