Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten.
sildenafil.
1. Hva VIAGRA er og hva det brukes mot.
2. Hva du må vite før du bruker VIAGRA.
Fortell legen om du har nyre- eller leverproblemer. Legen kan bestemme at du skal få en lavere dose.
Snakk med lege eller farmasøyt dersom du allerede bruker riociguat.
3. Hvordan du bruker VIAGRA.
4. Mulige bivirkninger.
Symptomer på dette er blant annet plutselig hvesende pust, pustevansker eller svimmelhet, hevelse i øyelokkene, ansiktet, leppene eller svelget.
Dersom du opplever dette under eller etter samleie:
Dersom du får en ereksjon som varer mer enn 4 timer, bør du kontakte legen umiddelbart.
Symptomer på dette er blant annet kraftig avskalling av og hevelse i huden, blemmer i munnen, på kjønnsorganer og rundt øynene, feber .
5. Hvordan du oppbevarer VIAGRA.
Oppbevares ved høyst 30ºC.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon.
Filmdrasjering: hypromellose, titandioksid (E171), laktosemonohydrat, triacetin, indigotin aluminiumslakk (E132).
Tlf: +47 67 52 61 00.
Ordforklaringer.
alfablokker : Legemidler som blokkerer alfareseptorer. Alfareseptorer finnes blant annet i glatt muskulatur i blodkar, der stimulering fører til at blodårene trekker seg sammen. Blokkering av disse reseptorene vil derfor resultere i at blodårene “slapper av” og blodtrykket senkes.
allergisk reaksjon : Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.
angina pectoris ( hjertekrampe ): Brystsmerster som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.
benmargskreft ( myelomatose , multippelt myelom , plasmacellekreft ): Kreft som kjennetegnes ved ukontrollert deling av plasmaceller i benmargen. Plasmacellene fortrenger plassen til andre celler i benmargen.
betennelse ( inflammasjon ): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.
erektil dysfunksjon ( impotens , ereksjonssvikt ): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.
feber : Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).
fertilitet ( fruktbarhet ): Evnen til å få barn.
gastroøsofageal reflukssykdom ( gerd , gørs ): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.
hiv ( humant immunsviktvirus ): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.
hjerteinfarkt ( myokardinfarkt ): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.
hypertensjon ( høyt blodtrykk ): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.