Viagra Nedir, Nasıl Kullanılır ve Yan Etkileri.
Viagra (sildenafil) vücutta belirli bölgelerdeki düz kasları gevşeterek bu bölgelere giden kan akışını arttıran bir kimyasaldır. Viagra erkeklerdeki erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) tedavisinde kullanılır. Erektil disfonksiyon cinsel ilişkiye başlayacak yada devam ettirecek derecede yeterli ereksiyona sahip olamama yada sahip olunan ereksiyonu devam ettirememe halidir.
Viagra, fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri ilaç grubuna dahildir. Peniste sertleşme olması için gerekli olan penis düz kaslarının gevşemesi Nitrik oksit adı verilen bir enzim sayesinde aktive olan cGMP ile olur. Viagra ve diğer fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri cGMP’nin etkisini arttırarak sertleşme süresini ve kalitesini olumlu etkilerler.
Viagra dışında farklı marka sildenafil molekülleri (Revatio) pulmoner arteryel hipertansiyon tedavisinde veya egzersiz kapasitesini arttırmak için kullanılır. Doktorunuz önerisi ve bilgisi dışında Revatio kullanıyorsanız Viagra almamalısınız.
Viagra bu makalede listelenmeyen diğer amaçlar için de kullanılıyor olabilir.
Ülkemizde Viagra’nın eşdeğerleri: COMBO, DEGRA, EGİRA, SILDEGRA, SINEGRA, VIGRANDE.
Viagra Hakkında Önemli Bilgiler.
Aşağıdaki durumlarda Viagra alımı sakıncalı olabilir:
Sildenafile karşı allerjik olmak Göğüs ağrısı veya kalp problemleri için nitrat içeren ilaçlar kullanıyor olmak.
Bu ilaçların özellikle evde kullanılan tablet formları tehlike içerir. Bunlar:
İSORDİL, NİTROFİX-TM, CARDİOKET, DANİTRİN, İSORAT, MONODUR, MONOKET, MONOLONG olarak sayılabilir.
Cinsel aktivite sırasında ortaya çıkan baş dönmesi, mide bulantısı, ağrı, uyuşma, göğüste karıncalanma, kol, boyun veya çene ağrısı oluşursa ilişki durdurularak acil tıbbi yardım alınmalıdır. Viagra göğüs ağrısı veya kalp problemleri için nitrat kullanan hastalarda alındığında, kan basıncında ani ve ciddi azalmaya neden olabilir.
Eğer aşağıdaki durumlardan herhangi birine sahipseniz, Viagra kullanımı için doz ayarlamalarına veya spesifik testlere ihtiyaç duyabilirsiniz:
Kalp hastalığı veya kalp ritim problemleri Son 90 gün içinde geçirilmiş yeni bir kalp krizi Son 6 ay içinde geçirilmiş inme (CVO=felç), ya da konjestif kalp yetmezliği Anjina (göğüs ağrısı), yüksek veya düşük kan basıncı olması Karaciğer hastalığı Böbrek hastalığı (veya diyaliz programında iseniz) Orak hücreli anemi, multipl miyelom veya lösemi gibi herhangi bir kan hücresi bozukluğu Hemofili gibi kanama bozukluğu Mide ülseri Retinitis pigmentosa (gözün kalıtsal bir durumdur) Penis şekil bozukluğu (örneğin Peyronie hastalığı gibi)
Viagra gözün optik sinirine kan akımını azaltarak ani görme kaybına neden olabilir. Bu yan etki Viagra kullananlar arasında nadir görülür. Görülen hastaların çoğu 50 yaş üzerinde sigara içenlerdir. Kalp hastalığı, diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi co-morbiditelere görülme olasılığı fazladır. Bazı hastalarda ise daha önceden olan göz sorunları vardır. Görme kaybı olan hastalarda patalojinin kaynağının Viagra olduğu kanıtlanamamış olmakla birlikte dikkatli olmayı gerektiren bir durumdur. Viagra kullanımı sırasında görme kaybı oluşması halinde acil tıbbi yardım için başvurmak gerekir.
Viagra günde bir defadan fazla alınmamalıdır. Dozlar arasında en az 24 saat geçmesine izin verilmelidir. 4 saatten daha uzun süren ağrılı ereksiyon olması halinde tıbbi yardım istenmelidir. Uzamış ereksiyon (priapizm) penise zarar verebilir.
Nasıl Viagra Almalıyım ?
Tam olarak doktorunuz tarafından önerilen dozda ve sürede Viagra kullanmanız tavsiye edilir. Viagra sadece gerekli olduğunda genellikle cinsel aktiviteden 30 dakika ile 1 saat önce alınır. Genellikle 4 saat kadar etkili olması beklenir. Günde bir kereden fazla Viagra alınmamalıdır.
Viagra cinsel uyarılma meydana geldiğinde bir ereksiyona yardımcı olabilir. Sadece hap kullanarak cinsel uyarı olmadan ereksiyon oluşmaz.
Cinsel aktivite sırasında baş dönmesi, mide bulantısı, ağrı, uyuşma, ya da göğüste karıncalanma, kol, boyun veya çene ağrısı varsa, ilişki sonlandırılıp hemen tıbbi yardıma başvurulmalıdır. Bu ciddi bir yan etki göstergesi olabilir. Viagra nem ve sıcaktan uzakta, oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Viagra Aşırı Dozda Alınırsa Ne Olur ?
Acil olarak 155 yada Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) 114 aranmalıdır. Merkez, ülkemizde tedavi maksatlı kullanılan ilaçlar, böcek ilaçları, tarım ilaçları, mantarlar ve çeşitli bitkilerle olan zehirlenmelerden, zehirli hayvan ısırmalarına ve sokmalarına kadar geniş bir yelpazedeki zehirlenmelerde hem halka hem de sağlık çalışanlarına yönelik olarak 24 saat hizmet vermektedir.
Ayrıca, zehirlenmelerde gerekli antidot/antitoksin ihtiyacını da karşılayan Merkeze ihtiyaç duyulduğunda danışma hizmeti almak amacıyla Türkiye’nin her yerinden 114 numaralı telefondan ulaşılabilir. Doz aşımı belirtileri göğüs ağrısı, bulantı, düzensiz kalp atışı, baş dönmesi veya bayılma hissi içerebilir.
Viagra Kullanırken Nelerden Kaçınmalıdır ?
Viagra bazı ilaçların yan etkilerini artırabilir. Beraber alkol kullanmaktan kaçınılmalıdır. İktidarsızlık tedavisinde kullanılan herhangi başka bir ilaçla beraber kullanılmamalıdır. Bitkisel içerikli ilaçlar da buna dahilidir.
Viagra’ya Bağlı Yan Etkiler Nelerdir ?
Nefes darlığı, yüzde, dudaklarda, dilde, ya da boğazda şişme, ürtiker gibi alerjik bir reaksiyonda acil tıbbi yardım gerekir. Cinsel aktivite sırasında baş dönmesi, mide bulantısı, ya da göğüste karıncalanma, ağrı, uyuşma, kol, boyun veya çene ağrısı olursa ilişkiyi durdurmak ve hemen doktora başvurmak gerekir.
Görmede değişiklik veya ani görme kaybı Kulaklarda çınlama veya ani duyma kaybı Göğüs ağrısı veya ağırlık hissi, ağrı, terleme kol veya omuz, bulantı yayılan, genel olarak hasta hissetme Düzensiz kalp atışı Ellerde veya ayaklarda şişlik, nefes darlığı Nöbet (konvülsiyon) Baş dönmesi ve bayılma hissi Peniste ağrılı yada 4 saatten uzun süren ereksiyon olduğu durumlarda tıbbi yardım gerekir.
Daha hafif yan etkiler kendiliğinden düzelebilir. Bunlar:
Yüz ve boyunda kızarklık, göğüste sıcaklık Burun tıkanıklığı, hapşırma veya boğaz ağrısı gibi soğuk algınlığı belirtileri Baş ağrısı Hafıza sorunları İshal, mide bozulması Kas ağrısı, sırt ağrısı.
Viagra Hangi Dozda Alınmalıdır?
Viagra ülkemizde 25, 50 ve 100 mg’lık formlarda satılmaktadır. Erektil disfonksiyon rahatsızlığının ihtiyaç halinde kullanım şeklinde tedavisi için önerilen doz kişişye ve rahatsızlığa göre değişiklik gösterir. Sildenafil ile olumsuz etkileşecek durumlarda mümkün olduğunca az doz kullanılarken, ilacın etkisinin yeterli görülmemesi halinde daha yüksek dozlar kullanılır. 100 mg dan fazla kullanımı önerilmemektedir. İlişkiden 1 saat önce 1 bardak su ile beraber kullanılması önerilir. Eşlik eden kardiyovasküler hastalıklar olması halinde yada sildenafilin kandaki yarıömrünü uzatıcı ilaçlar kullanılıyorsa doz ayarlaması doktorunuz tarafından yapılmalıdır.
Sildenafilin Kontrendikasyonlar (Alınmaması gereken durumlar)
Birlikte nitrat kullanımı: Nitratlar kalp damar hastalıklarında kalp damarlarını (koroner arter) genişletmek için kullanılan ilaçlardır. Nitratların damar genişletici etkileri, bu ilaçların kullanımı ile önemli derecede tansiyon düşüklüğü oluşturmakta ve hatta ölümlere neden olabilmektedir.
İlaç kullanımını izleyen ilk 24 saat içinde nitrat verilmesi abartılmış yanıta neden olabileceği için bu süre içinde nitrat kullanılmamalıdır. Bu süre sonunda, başlangıç dozuna yanıtı yakından izlemek koşuluyla nitratlar başlanabilir. Nitrat kullanmakta olanlarda ise ilaç verilmesi ancak nitratın kesilmesinden sonra mümkün olabileceği için bu durum doktorları tarafından belirlenmelidir.
Kalp hastalarında kullanımının sakıncalı olabileceği diğer durumlar:
Kalp damarlarında önemli darlığı olan hastalar (pozitif egzersiz testi olan hastalar): İlaç önerilmeden önce hastanın koroner arter hastası olup olmadığı mutlaka bilinmeli ve nitrat kullanımı sakıncalı olduğundan cinsel aktivite ile oluşacak stresi kaldırıp kaldıramayacağı araştırılmalıdır.
Kalp yetersizlikli hastalar: Sildenafil, sistolik (8-10 mmHg) ve diastolik (5-6 mmHg) kan basıncının bir saat içinde hafif olarak düşürmekte ve bu etki 4 saat sonunda geçmektedir. Kalp hızı üzerine anlamlı etkisi gösterilmemiştir. Hipotansif etki yaşa (65 yaştan büyük ile 65 yaştan küçük karşılaştırıldığında) ve doza (25 ile 100 mg arasındaki miktarlar) bağlı olmadığı gibi, ortostatik hipotansiyona da neden olmamaktadır. Sağlıklı kişilerce yüksek doz sildenafilin oldukça iyi tolere edildiği bildirilmiştir. Ancak özellikle kan basıncı düşük olan kalp yetersizlikli hastalar, son 6 ayda miyokard infarktüsü veya inme geçiren hastalar, kontrol edilemeyen hipertansiyonlularda sildenafil kullanılmaması uygun olacaktır.
Birden çok antihipertansif ilaç alan hastalar:
Klinik çalışmalar tiyazid, lup ve potasyum tutucu diüretikler, ACE-inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri, alfa ve beta adrenerjik reseptör blokerleri ile sildenafil birlikte kullanılabileceğini göstermektedir.
Bununla birlikte, antihipertansif ilaç kullanan hastalarda hipotansiyon olasılığı göz önünde bulundurulmalı ve hastalar doktorlarına danışmalıdırlar.
Sildenafil sitratın yarı ömrünü uzatabilecek ilaçları veya besinleri alan hastalarda (simetidin (ülser ilacı), amiodaron (ritim bozukluğu ilacı), ketokonazol (mantar ilacı), eritromisin (antibiyotik), ritonavir (virüs ilacı), sertralin (depresyon ilacı), metronidazol (parazit ilacı), greyfurt suyunda bulunan naringenin) sildenafilin düşük dozlarda (25 mg) verilmesi uygun olacaktır.
Karaciğer ve böbrek hastalığı: Ciddi böbrek bozukluğu olan hastalarda ilacın atılması azalır. Böylece ilacın etkisi ve etki süresi artmaktadır. Özellikle böyle hastalarda birlikte antihipertansif ilaçlar alındığında dikkatli olmak gerekmektedir. Ancak kronik hemodiyaliz programında olan hastalarda güvenle kullanılabileceği bildirilmiştir. Yine karaciğer bozukluğu olan hastalarda 50 mg yerine 25 mg’lik bir dozla başlamak gerekmektedir.