Over The Counter Viagra Alternative At Walmart

Jednalo se o první ročník soutěže.
Bylo pořádáno ve spolupráci se SVOL za aktivní pomoci středních lesnických škol a FLD ČZU v Praze.
Ročník 2011/2012.
V tomto ročníku se uskutečnilo v Estonsku v termínu 26. – 27. září 2012.
Českou republiku reprezentovalo vítězné družstvo národního kola ze Střední lesnické školy Hranice ve složení Barbora Kuličková, Jan Kikal a Václav Pecina . Výsledkem našeho týmu bylo krásné 7. místo. Zvítězilo družstvo Rakouska.
Sponzorem týmu z ČR v mezinárodním kole byla firma RIDEX.
Národní kolo se uskutečnilo v Kostelec nad Černými lesy na zámku a v Arboretu (Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze) od 15. do 17. května 2012.
V soutěži se utkali vítězové z regionálních kol dne 16. května 2012 a to bez rozdílu kategorií (13 – 15 a 16 – 19 let).
Dopoledne byl znalostní test v angličtině, odpoledne praktická část v Arboretu a navečer vyhlášení výsledků a předání cen.
Fotografie z národního kola jsou na facebooku.
1. místo – Střední lesnická škola Hranice – Václav Pecina, Jan Kikal, Kateřina Balážová.
2. místo – Vyšší odborná škola lesnická a střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek – Petr Pospíšil, Jan Wohlmuth, Václav Zumr.
3. místo – Česká lesnická akademie Trutnov – Lucie Machová, Miriam Plančíková, Jan Jílek.
4. místo – Základní škola Manětín – Lucie Hlousová, Nikola Jirglová, Martin Říha.
Regionální kola proběhla 26. a 30. dubna na několika místech v ČR.
26. dubna 2012 na SLŠ v Hranicích. Zúčastnilo se ho 10 tříčlenných družstev žáků prvních až třetích ročníků.
Test znalostí o evropských lesích měl 50 otázek a časový limit 60 minut nečinil žádnému z družstev prob lém.
1. místo: Barbora Kuličková, Jan Kikal, Václav Pecina – 3.A.
2. místo: Tomáš Anděl, Roman Haratyk, Jiří Černota – 1.A.
3. místo: Kateřina Balážová, Petra Pantová, Monika Sklenářová – 1.B.
Dne 26. dubna 2012 proběhlo na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek regionální kolo. Soutěž se skládala ze dvou disciplín – testu a určování přírodnin. Soutěžilo se ve dvou či tříčlenných družstvech.
Soutěže se zúčastnilo celkem 28 žáků (10 družstev) ve věkovém rozmezí 13 – 19 let.
Tři družstva vytvořili žáci Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, sedm družstev žáci VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek.
Vítězným družstvem se stalo družstvo žáků 2.B z VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek – Petr Pospíšil, Jan Wohlmuth a Václav Zumr.
Doprovodný program pro žáky ZŠ zajistili žáci VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek, kteří si připravili ukázky dravců a přednášku o činnosti sokolnického kroužku. Žáci dále navštívili „Chovatelskou přehlídku trofejí lovné zvěře spojenou s výstavou dalších zajímavostí ochrany přírody na Písecku a vzdělávacím cyklem na téma „Myslivcův rok“.
Výsledky regionálního kola, které se konalo na České lesnické akademii Trutnov 26. dubna:
2. místo: Jákl, Paták, Rynešová – 3.O.
3.místo: Machová, Pasker, Raida – 2.O.
Termín konání: 30. dubna 2012.
Porota ve složení Ing. Evžen Krejčí – ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary, Ing. Pavlína Voláková, Ph.D.. – ředitelka Žlutické teplárenské, s.r.o. – první výtopny na biomasu v ČR a Bc. Libor Neužil – lesní pedagog určila jako vítěze v Karlovarském kraji družstvo ze ZŠ Manětín – okr. Plzeň – sever ve složení: Lucie Holousová, Nikola Jirglová, Martin Říha z deváté třídy této ZŠ.
Ročník 2013/2014.
Jednalo se o čtvrtý ročník této soutěže pro mládež.
V tomto ročníku bylo pár novinek. První se týkala vůbec prvního uskutečnění místních kol, která pod svá křídla vzaly Lesy České republiky. A druhá se objevila v kole mezinárodním, kde si soutěžící z jednotlivých zemí své kolegy do týmu losovali.
Místní kola probíhala v únoru a březnu.
Regionální kola se uskutečnila na středních lesnických školách 29. 4. 2014 a vítězové kategorií se utkaly v národním kole v Kostelci nad Černými lesy v prostorách Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze 20. – 21. května 2014.
Výsledky z jednotlivých kol soutěže pro ročník 2013/2014.
Ročník 2012/2013.
Regionální kola proběhla v termínech 29. 4. až 6. 5. 2013.
Národní kolo se konalo 23. května 2013 v Kostelci nad Černými lesy.
Vítězné družstvo, kterým je VOŠL a SLŠ Písek , bude Českou republiku reprezentovat na kole mezinárodním, které se tento rok koná v Portugalsku.
Mezinárodní kolo se uskutečnilo 25.–26. 9. 2013 v Peneda-Gerês v Portugalsku.