Viagra Online Store India

Hieronder vind je de adressen van zowel onze leden (ngo’s) als van andere organisaties die inleefreizen en/of werkkampen organiseren in het Zuiden . Wat de inleefreizen betreft, willen we opmerken dat een aantal ngo’s die hieronder worden opgesomd in eerste instantie aan hun eigen vrijwillige medewerkers de kans geven om mee te gaan (bv. Vredeseilanden, Broederlijk Delen, Wereldsolidariteit).
Bevrijde Wereld organiseert inleefreizen naar hun partnerlanden (Senegal, Bolivia en Filippijnen) voor mensen van 18 tot 88 jaar. Ze voorziet een voorbereiding en een naverwerking en verwacht een engagement bij vorming- en solidariteitsmomenten.
Jaarlijks worden inleefreizen georganiseerd, in 2012 naar Oeganda. De doelgroep is tussen de 25 en de 65 jaar.
Inleefreizen voor jongeren worden eveneens georganiseerd, oa in Senegal. Samen met de jongeren ter plaatse wordt aan een project gewerkt waarin culturele uitwisseling centraal staat. Verwacht wordt dat de jongeren zich voor, tijdens en na de inleefreis engageren binnen de jongerenactiviteiten van Broederlijk Delen.
Jaarlijks organiseert Broederlijk delen ook een sponsor mountainbike tocht door Burkina Fasso.
Twee maal per jaar organiseert Damiaanactie een fietstocht voor jongeren en hun leerkrachten om de projecten van Damiaanactie in Bangladesh te leren kennen.
Ook worden er bouwkampen georganiseerd voor vier weken in Congo, Bangladesh, India en Nicaragua. De deelnemers betalen zelf hun reis- en verblijfkosten en spreken sponsors aan om de bouwprojecten mee te helpen realiseren (doelgroep van 18 tot 70 jaar).
Via Don Bosco biedt vrijwilligerswerk en stageplaatsen aan voor jongeren en volwassenen, van 21 tot 71 jaar, in Afrika, Latijns- en Midden-Amerika en India. Het betreft voornamelijk projecten voor kansarme jongeren. Dit voor een engagement van tenminste 6 maanden. Reis- en voorbereidingskosten zijn ten laste van de vrijwiliger/stagiair. Ter plaatse kost en inwoon en verzekering (1/3) .
Samen met MJA organiseert FOS uitwisselingen in één van de landen waar FOS partnerorganisaties ondersteunt. In de uitwisselingen die op 18-plussers zijn gericht, worden gezondheidsthema’s wereldwijd uitgediept. Er wordt ook voorbereiding en nawerking voorzien.
Jaarlijks worden inleefreizen van een drietal weken georganiseerd voor 21-35 jarigen naar Cuba, de Democratische Republiek Congo,Palestina of de Filippijnen. De bedoeling is om de partnerorganisaties van Intal en hun kijk op de wereld te leren kennen. Intal zorgt ook voor een degelijke voorbereiding en nawerking.
De voorbije jaren heeft het Vlaams Palestina Komitee verschillende inleefreizen georganiseerd. In 2010 werden twee inleefreizen georganiseerd: in maart en in juli. Vanaf dit jaar zal Palestina Solidariteit deze traditie verder zetten.
Change the Game organiseert uitwisselingen tussen Uganda en Vlaanderen. Enkel voor jongeren met een rijke ervaring in het jeugdwerk (o.a. Scouts, Chiro, . ).
Verder organiseren ze de Senegal classic, een mountainbike tour door Sengal langs verschillende projecten. Zie www.senegalclassic.be.
Geeft aan 18-plussers de kans om aan de slag te gaan in een ecologisch, sociaal of educatief project in verschillende landen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Over het algemeen zijn dit langdurige projecten, maar met de zomerprogramma-formule kan je eenzelfde ervaring opdoen gedurende 6 tot 10 zomerweken.
Bouworde vzw, erkende landelijke jeugdvereniging, organiseert voor wie 21 is en nog geen 30 bouwkampen van twee tot drie weken in het Zuiden (Marokko, Senegal, Kenia en Zuid-Afrika). Je kan er ook voor individueel vrijwilligerswerk terecht voor een langere periode.
Via het Mahali project dat zich richt op speelpleinwerkingen in DR Congo en Rwanda, kunnen jonge vrijwilligers van minimum 20 jaar naar Afrikaanse speelpleinen trekken om speelsgewijs kennis te maken en uit te wisselen. Onder de noemer Urafiki kunnen jongeren vanaf 18 jaar op inleefreis naar Kenia, Indië, Tanzania, . waar ze de handen uit de mouwen steken in een Don Bosco project.
Tumult (vroeger Jeugd en vrede )
Tumult trekt in de zomervakantie een drietal weken met een groep jongeren tussen de 15 en 18 jaar over de grenzen. Elk jaar beleven 14 jongeren een intense inleefreis met Tumult. De jongeren engageren zich voor het project dat ze bezoeken tijdens hun reis. Tumult verwacht ook dat je je vóór en na de reis inzet voor het bezochte project in het gastland via verschillende.
weekends en tijdens een sensibilisatiecampagne. Ontdek op onze website naar waar we deze zomer trekken!
Groepsreizen die de voordelen van het individueel rondtrekken combineren met de pluspunten van het reizen in groep. Transport, logies en maaltijden worden door de begeleider in overleg met de deelnemers (max. 10) ter plekke geregeld. Op die manier wordt gemakkelijk contact gelegd met de lokale bevolking in het Zuiden.
Met een kleine groep wordt op reis gegaan naar landen in het Zuiden. Er wordt gebruik gemaakt van lokaal transport, eten en slapen gebeurt in kleine gelegenheden. Het geld dat wordt besteed, komt de plaatselijke bevolking rechtstreeks ten goede. Je kan er ook een opleiding tot reis- en expeditiebegeleider volgen.
Vrijwilligers vanaf 18 jaar kunnen in ecologische vrijwilligersprojecten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika meewerken voor een periode van één week tot drie maanden. De projecten zijn gericht op de bescherming van de natuur en haar bewoners.
VIA biedt werkkampen aan voor 20-30 jarigen in het Zuiden. Naast deze kortdurende ervaringen organiseert VIA ook jaaruitwisselingen en lange termijn vrijwilligersprojecten naar het Zuiden. Tenslotte zijn er de StePs die de kans geven om 1 tot 4 maanden vrijwilligerswerk te verrichten.
Vides biedt de kans aan jongeren om als vrijwilliger voor korte (1 maand) of langere termijn (tot 1 jaar) naar het Zuiden te gaan. Tijdens het verblijf leeft de jongere mee in de gemeenschap van de Zusters van Don Bosco ter plaatse. Er zijn zowel groepsprojecten als individuele projecten.
Wep biedt de mogelijkheid om ecologisch of sociaal vrijwilligerswerk te verrichten in het Zuiden. Landen van bestemming zijn: Senegal, Ghana, Benin, Zuid-Afrika, Guatemala, Argentinië, Ecuador, Peru, Mexico, Costa Rica, Indië.
Vierde pijler organisaties zijn particuliere en andere initiatieven die aan een vorm van ontwikkelingssamenwerking doen. Ook zij bieden regelmatig kansen aan individuen om naar het Zuiden te vertrekken. Meer informatie en vacatures vind je op de website van het vierde pijler steunpunt.