KAMAGRA shop – predaj Kamagra – zoznam prípravkov:
Kamagra gold originál 1 balenie 4 tablety 100mg.
Kamagra gold originál 1 balenie 8 tabliet 100mg.
Kamagra gold originál 4 balenia 16 tabliet.
Superkamagra originál:
Superkamagra originál 1 balenie 4 tablety 160g.
Superkamagra originál 3 balenia 12 tabliet 160g.
Superkamagra originál 5 balení 20 tabliet 160g.
Kamagra Oral Jelly originál:
Kamagra Oral Jelly originál 1 balenie 7 sáčkov 100mg.
Kamagra Oral Jelly originál 2 balenia 14 sáčkov 100mg.
Kamagra Oral Jelly originál 4 balenia 28 sáčkov 100mg.
Kamagra soft originál:
Kamagra soft originál 1 balenie 4 tablety 100mg.
Kamagra šumivé tablety :
Kamagra šumivé tablety originál 2 balenia 14 tabliet 100mg.
Cialis originál:
Cialis originál 1 balenie 4 tablety 20mg.
Cialis originál 2 balenia 8 tabliet 20mg.
Lovegra originál:
Lovegra originál 1 balenie 4 tablety 100mg.
Lovegra originál 2 balenia 8 tabliet 100mg.
Apcalis Oral Jelly originál:
Apcalis Oral Jelly originál 1 balenie 7 sáčkov 100mg.
Apcalis Oral Jelly originál 2 balenia 14 sáčkov 100mg.
Intimax Oral Jelly originál:
Intimax Oral Jelly originál 1 balenie 7 sáčkov 100mg.
Intimax Oral Jelly originál 2 balenia 14 sáčkov 100mg.
Levitra originál:
Levitra originál 1 balenie 4 tablety 100mg.
Levitra originál 2 balenia 8 tabliet 100mg.
Sustinex originál:
SILDENAFIL.
Sildenafil VGR originál:
TABLETTA COFFEINI.
Tabletty coffeini originál:
Diskrétnosť a spoľahlivosť.
Predaj bez receptu.
Žiadne platby vopred.
Nákupný košík.
Váš nákupný košík je prázdny.
Kategórie produktov.
Najnovšie články.
Lovegra pre ženy originál 1 tableta 100mg.
Výrobca: ajanta pharma limited.
POPIS PRODUKTU LOVEGRA:
Lovegra 100 mg filmom obalené tablety.
Vyrába ju svetova spoločnosť Ajanta PHARMA LIMITED.
ČO JE LOVEGRA A NA ČO SA POUŽÍVA?
Prípravok LOVEGRA je liek zo skupiny, ktorá sa volá “inhibítory fosfodiesterázy typu 5”. Účinok Lovegry sa prejavuje uvoľnením hladkých svalových vlákien kontrolujúcich prítok krvi do vagíny, čím sa zvýši prítok krvi do tohto orgánu, pri dostatočnom sexuálnom vzrušení.
Prípravok LOVEGRA Vám pomôže navodiť orgazmus len vtedy, ak dôjde k primeranému sexuálnemu dráždeniu. Ak žena netrpí poruchami orgazmu, nemala by Lovegru užívať.
Prípravok LOVEGRA lieči poruchy erekcie u žien. Táto porucha je tiež známa pod pojmom impotencia. Ide o poruchu, kotrá sa prejavuje tým, že žena nemôže počas pohlavného styku dosiahnuť orgazmus.
SKÔR AKO POUŽIJETE LIEK LOVEGRA.
Neužívajte LOVEGRA ak :
• užívate lieky obsahujúce nitráty alebo lieky schopné uvoľňovať oxid dusnatý, ako je napr isoamyl-nitrit. Tieto prípravky sa najčastejšie používajú pri liečbe angíny pectoris (bolesti na hrudníka). Prípravok LOVEGRA môže závažne zvýšiť účinok týchto liekov. Ak takéto lieky užívate, vždy to oznámte svojmu lekárovi. Ak si nie ste istý, vždy sa spýtajte lekára alebo lekárnika.
• máte alergiu (precitlivenosť) na sildenafil.
• trpíte závažnou srdcovou poruchou alebo závažnou poruchou pečene.
• ste v nedávnej dobe prekonali cievnu mozgovú príhodu (mŕtvicu), srdcový infarkt, alebo ak máte trvalo nízky alebo vysoky krvný tlak.
• máte vrodenú poruchu sietnice (ako je retinitis pigmentosa)
• ste prišli o zrak v dôsledku nearteritickej prednej ischemickej neuropatie zrakového nervu.
Prípravok LOVEGRA neužívajte, ak nemáte viac ako 18 rokov!
Liečba osôb s poruchou funkcie obličiek alebo pečene.
Ak máte poruchu pečene alebo obličiek, mali by ste túto skutočnosť prediskutovať so svojim lekárom. Na základe toho lekár posúdi, či je potrebné dávku lieku LOVEGRA upraviť.
Vzájomné pôsobenie Lovegry s ďalšími liekmi:
Prosím, informujte svojho lekára alebo lekárnika o všetkých liekoch, ktoré užívate alebo ste užívali v nedávnej dobe, a to aj o liekoch, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu.
Prípravok LOVEGRA môže ovplyvňovať účinok niektorých iných liekov, najmä tých, ktoré sú určené na liečbu bolesti na hrudníku. V prípade náhlych zdravotných problémov by ste mali ošetrujúcemu lekárovi oznámiť, že ste užila prípravok LOVEGRA. Neužívajte LOVEGRA spoločne s inými liekmi, pokiaľ Vám k tomu nedá Váš ošetrujúci lekár súhlas. Prípravok LOVEGRA môže spôsobiť výrazné zvýšenie účinku liekov obsahujúcich nitráty a liekov schopných uvoľňovať oxid dusnatý ako je napr isoamyl-nitrit, ktoré sú často používané pri liečbe anginy pectoris (alebo bolesti na hrudníku). Ak užívate takéto lieky, nesmiete užívať liek LOVEGRA.
Ak užívate lieky, ktoré patria do skupiny inhibítorov proteáz, napr na liečbu AIDS, odporučí Vám obvykle Váš lekár prípravok LOVEGRA užívať v maximálnom množstve 25 mg. Niektorí pacienti, ktorí užívajú alfa-blokátory na liečbu vysokého krvného tlaku alebo ťažkostí s prostatou, môžu zaznamenať závraty alebo stratu rovnováhy pri vstávaní. Toto sú príznaky posturálnej hypotenzie,
ktorá sa prejavuje ako nízky krvný tlak pri rýchlom posadení alebo vstávaní. Niektorí pacienti.
zaznamenali tieto príznaky pri užívaní LOVEGRA s alfa-blokátormi.
posturálna hypotenzia sa môže najpravdepodobnejšie objaviť v priebehu 4 hodín po podaní sildenafilu. Mal by ste pravidelne užívať svoju dennú dávku alfa-blokátora, než začnete užívať LOVEGRA, aby sa znížila pravdepodobnosť nástupu týchto príznakov. Lekár môže začať Vašu liečbu liekom LOVEGRA dávkou 25 mg.
Užívanie lieku LOVEGRA s jedlom a nápojmi.
Požitie lieku Lovegra spolu s jedlom, alebo ihneď po jedle oddiali nástup účinku prípravku.
Vedenie vozidla a obsluha strojov:
Prípravok LOVEGRA môže spôsobiť ľahký závrat a mierne ovplyvniť ostrosť videnia. Pred vedením motorového vozidla si preverte účinok lieku na svoj organizmus.
AKO SA LOVEGRA UŽÍVA?
Obvyklá dávka prípravku Lovegra je 50 mg – pol tabletky. Najlepšie je užiť prípravok LOVEGRA približne 30 minút až jednu hodinu pred predpokladaným sexuálnym stykom. Tabletu prehltnite celú a zapite ju dúškom vody. Ak máte pocit, že liek LOVEGRA účinkuje príliš slabo, užite aj druhú polovicu tabletky.
Liečivý a stimulačný prípravok LOVEGRA Vám pomôže dosiahnuť orgazmu pri dostatočnom sexuálnom vzrušení.
Lovegra nie je afrodisiakum. Doba, po ktorej začne Lovegra účinkovať, je u každého človeka odlišná, ale obvykle je tento čas 30 až 60 minút.
Požitie prípravku Lovegra s ťažkým jedlom mierne oddiali nástup účinku lieku.
Požitie alkoholu tesne pred požitím Lovegry môže dočasne zhoršiť pôsobenie prípravku a oddialiť schopnosť dosiahnuť orgazmu. Aby ste dosiahli čo možno najvyššieho účinku tohto lieku, nepožívajte väčšie množstvo alkoholu pred požitím Lovegry. Ak po užití lieku LOVEGRA nedosiahnete orgazmu alebo je orgazmus nedostatočný, poraďte sa o ďalšom postupe a užívaní Lovegry so svojím lekárom.
Neužívajte viac ako jednu tabletu lieku LOVEGRA denne.
Čo robiť, ak ste užili viac lieku LOVEGRA, ako ste mali:
Dávka vyššia ako 100 mg nezvyšuje účinnosť Lovegry, ale naopak, môže dôjsť k zvýšenému výskytu nežiaducich účinkov alebo k ich prehĺbeniu. Neužívajte viac tabliet, ako Vám bolo lekárom odporúčané. Vyhľadajte svojho lekára, ak užijete väčšiu dávku Lovegry ako ste mali,.