Tematické zaměření M&K

Marketing a komunikace – témata časopisu pro rok 2013

1. Marketingová komunikace

Jak se mění postoje české veřejnosti k reklamě

Doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D., Ing. Olga Kopecká

Záludnosti komunikace: bariéry a filtry

PhDr. Jana Sládková, MBA

Mgr. Jitka Součková

Ing. Jitka Jakubcová, MSc

Analýza sociálních sítí v marketingové komunikaci

Ing. Michal Novák

Co je motivací pro užívání sociálních sítí? Aneb komu se vyplácí aktivity v oblasti sociálních sítí?

PhDr. Jindřich Urban, Ph.D.

Marketingová komunikace akcí mikroregionální úrovně

David Janda, MSc

Role retailu v marketingové komunikaci značek

Tomáš Barčík, MBA

Zážitkem k dobrému image účinné sportovní PR eventy

Mgr. Josef Voráček

Mgr. Barbora Úlehlová

Zadání zakázky grafickému studiu

Ing. Zdeněk Sládek

Marketér roku 2012 – informace o přihlášení

PhDr. Cecílie Klevarová, CSc.

Recenze: Efektivnosti předchází poznání podstaty

Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.

O nejcitlivější stránce marketingu

Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.

2. Marketingová komunikace

Inovace vyžadují další rozvoj vztahů se zákazníkem

Inovační strategie je nedílnou součástí firemního plánu

Nejmodernější zbraň do rukou obchodníků

Využití moderních metod při marketingu inovací GRANKO

Systémy řízení inovací v průmyslu

Česká marketingová společnost vyhlásila oficiální výsledky soutěže MARKETÉR ROKU 2012

Zvyky ovlivňují nákupní chování při setkáních s POP komunikací

Automatizovaná analýza sentimentu: jak vytěžit více z online medií?

Recenze: Vnitřní stabilita manažera

Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.

Budeme šachovými figurkami EVERNETU?

Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.

3. Dialog se zákazníkem

Emoce v dialogu se zákazníkem

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Dialog s neviditelnou většinou, Specifika obousměrné komunikace s kohortou 50+,

5 smyslů – jak je v prodejně oslovit? Henrich Sikela

Jak se odráží propojení digitálního a reálného světa v komunikaci se spotřebitelem? Ing. Daniela Krofiánová

Komunikace se zákazníkem v éře sociálních médií Ing. Radek Hofman

Plní online prodejci počítačů a spotřební elektroniky přání svých zákazníků?

Marketing s podporou využívania nástrojov

Otevřený dialog se spotřebitelem není náhoda

Potřebuje marketingový výzkum firma podnikající na trhu B2B i v době

Výzkum na téma: wellness služby

Recenze: Velký slovník marketingových komunikací

Specifika dialogu se zákazníkem v B2B

4. Marketingový výzkum

Efektivita sběru dat u kvantitativních marketingových výzkumů

Mgr. Radek Tahal, Ph.D.,

Jak a proč měřit chování lidí na internetu

Mgr. Jan Lajka, STEM/MARK

Fenomén komunitních webů vs český uživatel internetu

Eliška Morochovičová, MEDIARESEARCH

Okno do černé skříňky – biometrie ve službách POP komunikace

Daniel Jesenský, Ph.D., MSc., MBA.

Výzkumnické safari na Insight Summitu

Ing. Hana Huntová, Ing. Hana Svěchotová,

Zadání a řízení projektu marketingového výzkumu

RNDr. Jan Herzmann, CSc., Ing. Petr Herzmann,

Ktorým informačným zdrojom dôverujú ženy pri zvykových nákupoch?

Doc. Ing. Alena Kusá, PhD., Mgr. Veronika Hrabačková, PhD.,

Jak Češi hodnotí tělesnou atraktivitu?

Ing. Ondřej Pešek, Ing. David Říha, MBA

Připravenost marketingových manažerů k řešení současných otázek marketingu

Mgr. Ing. Olga Jurášková. Ph.D. a Ing. Martina Juříková, Ph.D.,

Spotřebitelé důvěřují reklamě

REÁLNĚJŠÍ, NEBO JINÝ POHLED NA SEGMENT 50 ČI 60 + ?

Marketingová komunikace z druhé strany

Doc. Ing. Věra Vávrová, CSc.

Jak uspět v tržní orientaci firmy

Prof. Ing. Gustav Tomek, DrSc.,

Marketing Challenge Forum – aneb co se od marketérů jen tak nedozvíte

Marketér roku 2013 – soutěž vyhlášena

Milé kolegyně, kolegové, přátelé KUM-ČMS Dovolte. Více»

VÝZKUM ČEŠI A REKLAMA SLAVÍ ČTVRTSTOLETÍ Již tradi. Více»

MARKETÉR ROKU JIŽ POTŘINÁCTÉ Přihlaste své kandid. Více»

V současné době se naše společnost úspěšně rozvíjí. Více»

Zde najdete v různých formátech přihlášky za člen. Více»