Alfablockerare Viagra

För att få den behandling du behöver så behöver du förstå ditt medicinska tillstånd.
När man blir äldre så förändras kroppen. En del förändringar är en naturlig del av åldrandet men det finns även förändringar som man inte måste stå ut med utan kan behandla, t ex Erektil Dysfunktion .
Upplever du Erektil Dysfunktion så är det en god idé att kontakta en läkare. Det kan man göra antingen online eller på din närmaste vårdcentral. En läkare kan bedöma om du behöver behandling eller inte. Innan du kontaktar en läkare så är det bra att lära sig mer om vad Erektil Dysfunktion är, försöka förstå hur det fungerar och vilka de bakomliggande orsakerna är. Erektil Dysfunktion är en sjukdom som orsakar problem med att få eller behålla en erektion. Det kan drabba män i alla åldrar men är vanligare hos äldre män – även de som inte har haft problem med sexuell aktivitet tidigare.
Erektil Dysfunktion, impotens, är ett medicinskt tillstånd som drabbar miljontals män världen över. För en del män så är problemen milda – De har tillfälliga problem med att få eller behålla en erektion. För andra män så är situationen allvarligare och problem med att få erektion händer ofta eller alltid. I de flesta fall är impotens dock behandlingsbart. Det är många män som har Erektil Dysfunktion och alla upplever problemen på olika sätt, det kan t ex innebära att:
– Du kan inte få erektion alls.
– Du får en erektion, men den är inte hård nog för penetration.
– Du får en erektion men kan inte upprätthålla den till dess att den sexuella aktiviteten är över.
Möjliga orsaker till Erektil Dysfunktion.
Orsakerna bakom Erektil Dysfunktion kan variera, från fysiska i form av ett hälsotillstånd, eventuella biverkningar från andra läkemedel mm. Även känslomässiga och personliga frågor kan spela roll. För de flesta män så kan impotensen behandlas oavsett om orsaken är fysisk eller psykisk. Exempel på fysiska förhållanden och andra faktorer som kan leda till ED:
– Högt Blodtryck – Högt blodtryck kan skada blodkärlen i hela kroppen, inklusive de i penis.
– Diabetes (Högt blodsocker) – Diabetes kan öka chanserna att få Erektil Dysfunktion. Med tiden kan högt blodsocker skada blodkärl och nerver i penis.
– Högt Kolesterolvärde – Över tid så kan höga kolesterolvärden orsaka att blodkärlen i hela kroppen inklusive penis smalnar av. Om detta händer så flyter det inte tillräckligt med blod till penis för att få fullgod erektion.
– Livsstil – Rökning, övervikt, alkohol, fysisk inaktivitet eller användande av droger kan orsak impotens.
– Medicinsk Biverkning – Erektil Dysfunktion kan vara en biverkning av vissa läkemedel, bland läkemedel mot högt blodtryck och allergimediciner.
– Känslomässiga eller personliga orsaker – I vissa fall så kan även känslomässiga eller personliga frågor som t.ex. stress, relationsproblem, depression eller ångest om sexuell prestation leda till impotens.
Om du tror att du lider av något av ovanstående tillstånd så rekommenderas att du pratar med en läkare, antingen online eller på vårdcentral. Din läkare kan avgöra om behandling med Viagra eller Cialis är rätt för dig. Erektil Dysfunktion kan vara ett tidigt varningstecken på ett allvarligt hälsoproblem – hjärtsjukdomar, högt blodtryck eller diabetes. Var noga med att tala om för din läkare om tror att du kan ha Erektil Dysfunktion.
Varför får man Erektil Dysfunktion?
När det gäller Erektil Dysfunktion så spelar åldern en viktig roll. När män blir äldre så minskar den sexuella funktionen och impotens blir allt vanligare. Att bli äldre betyder inte att man automatiskt får impotens och inte heller är det ett permanent tillstånd om man drabbas. Erektil Dysfunktion är oftast resultatet av andra hälsoproblem såsom hjärtsjukdomar och diabetes som också blir allt vanligare ju äldre man blir. Impotens är inte bara ett problem som påverkar din sexuella förmåga utan kan också vara ett kännetecken på att det finns andra hälsoproblem som behöver åtgärdas. Erektil Dysfunktion klassificeras efter svårighetsgrad – Mild, Måttlig och Svår. Endast en läkare kan bedöma hur pass allvarlig din impotens är och vilken behandling som är lämpligast för just dig. När Erektil Dysfunktion blir ett riktigt problem beror det på en mängd faktorer. Hur länge har problemen funnits? Hur ofta uppstår problemet? Hur påverkar dina erektionsproblem dig? Ett bra råd är att prata med din partner innan du beslutar dig för att söka behandling. På så sätt så kommer ni båda att kunna tala öppet om eventuella sexuella problem du kan ha och orsakerna bakom dem. Boka tid med en läkare eller gör en hälsodeklaration online för att avgöra om du har Erektil Dysfunktion eller om förändringarna som du upplever är normala. I det fall att du har impotens så finns det behandlingar med potensmedel såsom Viagra eller Cialis som kan hjälpa dig.
Prata med din läkare om impotens.
Det är inte alltid lätt att prata med sin läkare om vissa frågor. Men ju mer information som du kan dela med dig av desto lättare blir det för en läkare att ge dig korrekt diagnos.
Din läkare behöver veta vad du upplever för att kunna hjälpa dig. Nedan finner du ett par punkter som är värt att fundera igenom innan du kontaktar en läkare.
Få erektion Behålla en erektion Fastheten hos erektioner.
Jag började märka en förändring:
Mindre än 1 månad sedan 1 till 2 månader sedan 2 till 6 månader sedan 6 månader till 1 år sedan Mer än 1 år sedan.
Om mina erektioner:
Jag har tidigare kunnat få och behålla erektion Jag har erektion när jag sover Jag har erektion tidigt på morgonen.
Guiden är bra att funderat igenom och ha med dig vid ditt nästa möte med din läkare. Endast en läkare kan avgöra vilken behandling med impotensmedel, Viagra eller Cialis, som är bäst för dig. Kom ihåg att informationen som du delger din läkare alltid är konfidentiell. Även om du har provat andra behandlingar tidigare så tala med din läkare. Det är nyckeln till att du ska få den behandling som just du behöver mot impotens. Det kan kännas obekvämt att dela med sig av känslig information till en läkare. Kom bara ihåg att informationen hjälper läkaren att diagnostisera ditt problem och ordinera rätt behandling för dig. Det är därför viktigt att du är öppen och ärlig med din läkare så att han eller hon kan hjälpa dig på bästa sätt. Berätta för din läkare när du började uppleva problemen och det är viktigt att du berättar om andra behandlingar eller mediciner som använder. Dela helst med dig av hela din sjukdomshistoria.
Det är alltid viktigt att dela med sig av medicinsk historia till din läkare men extra viktigt är det om du har eller har haft något av följande hälsotillstånd:
– Hjärtproblem såsom angina, hjärtsvikt, oregelbundna hjärtslag eller en hjärtattack.
– Okontrollerat högt eller lågt blodtryck.
– Njurproblem eller är i behov av dialys.
– Retinitis pigmentosa, en sällsynt genetisk ögonsjukdom.
– Svår synnedsättning, inklusive ett tillstånd som kallas NAION.
– En deformerad penis form eller Peyronies sjukdom.
– En erektion som varade mer än 4 timmar.
– Blodkroppsproblem, såsom sicklecellanemi, multipelt myelom eller leukemi.
Rapportera alla läkemedel.
Det är mycket viktigt att du informerar din läkare om alla receptbelagda och receptbefriade läkemedel, vitaminer och naturmedel som du tar. Din läkare behöver den här informationen eftersom Cialis och Viagra kan påverkas av andra mediciner. Specifikt ska du informera din läkare om du tar något av följande läkemedel:
– Läkemedel som kallas nitrater. Nitrater används ofta för att behandla bröstsmärtor, vilket är ett symptom på hjärtsjukdom. Nitrater finns också i vissa droger kallas ”poppers”, såsom amylnitrit eller butyl nitrit. Du bör inte ta Cialis eller Viagra samtidigt som du tar nitrater, eftersom kombinationen kan orsaka plötsligt blodtrycksfall.
– Läkemedel som kallas alfa-blockerare. Alfa-blockerare skrivs ibland ut för prostataproblem eller högt blodtryck. Om t ex Cialis tas med vissa alfa-blockerare, kan ditt blodtryck sjunka hastigt, vilket gör att du kan bli yr eller svimma. Dessa innefattar Hytrin ® (terazosin-HCl), Flomax ® (tamsulosin HCl), Cardura ® (doxazosinmesylat), Minipress ® (prazosin HCl), Uroxatral ® (alfuzosin-HCl), Jalyn ® (dutasterid och tamsulosin HCl) eller Rapaflo ® ( silodosin).
– Andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck.
– Läkemedel som kallas humant immunbristvirus (HIV)-proteashämmare, såsom ritonavir (Norvir ®) eller lopinavir/ritonavir (Kaletra ®)
– Vissa typer av orala antimykotika såsom ketokonazol (Nizoral ®) eller itrakonazol (Sporanox ®)
– Vissa typer av antibiotika såsom klaritromycin (Biaxin ®), telitromycin (Ketek ®) och erytromycin (flera varumärken finns, vänligen kontakta din läkare för att avgöra om du tar detta läkemedel)
– Andra läkemedel eller behandlingar för ED.
– Cialis också marknadsförts som Adcirca® (Tadalafil) för behandling av pulmonell arteriell hypertoni. Du ska t ex inte ta både Cialis och Adcirca, inte heller bör du ta Sildenafil citrat (Revatio ®) med Cialis.
Innan du tar Cialis, ska du fråga din läkare om ditt hjärta är frisk nog för att ha sexuell aktivitet. Du ska inte ta Cialis om din läkare har sagt till dig att inte ha sexuell aktivitet på grund av andra hälsoproblem.
Prata med din partner om impotens.
Att diskutera impotens med sin partner är inte alltid lätt men det kan hjälpa er – båda två. Om du och din partner undviker att diskutera så kan ingen av er veta vad den andre tänker och känner. För de flesta män så är impotens ett tillstånd som är behandlingsbart. Det rekommenderas att du är öppen, ärlig och lyhörd angående dina egna och din partners behov och olika frågor. Kom ihåg att hålla er till fakta och försök att tänka på och prata om impotens som ett medicinskt problem och inte ett relationsproblem. På så sätt får ni båda en bättre förståelse för vad du går igenom och vad som väntar. Det kan också vara viktigt att försäkra din partner att impotensproblemet inte beror på honom eller henne och att tillståndet i högsta grad är en medicinsk fråga. Exempel på du kan påbörja samtalet med din partner:
– ”Jag undrar om någon av de mediciner jag tar kan orsaka problemen jag har när vi försöker ha samlag?”
– ”Tror du jag kan få impotens? Jag trodde de problem jag har haft bara skulle försvinna, men de har inte.”
– ”Jag har hört att Erektil Dysfunktion kan vara en varningssignal för ett annat hälsotillstånd. Jag kanske ska få detta kontrollerat av min läkare.”
– ”Har du märkt att jag inte har fått de resultat jag hade hoppats på från min medicin för Erektil Dysfunktion? Det kan vara dags för något annat.”
– ”Du har sett annonserna för Cialis och Viagra? Kanske borde vi ta reda på mer.”
– ”Jag har funderat på att pröva en daglig behandling för min impotens. Vad tycker du om en gratis hälsodeklaration online?”
Information för partners.
Här finner du mer information om du får bättre förståelse för din partners tillstånd.
Min man har Erektil Dysfunktion, vad behöver jag veta?
Du kanske tänker: ”Det måste bero på mig”. Det du behöver veta och förstå är att Erektil Dysfunktion är en riktig och behandlingsbar sjukdom som i de allra flesta fallen orsakas av andra hälsoproblem såsom diabetes och hjärtsjukdomar. Det är först när det går från tillfälliga problem med att få eller behålla erektion till ett vanligt förekommande problem som ni behöver söka hjälp tillsammans.
Innan din partner överväger behandling.
Lär dig allt du kan om impotens och möjliga behandlingsalternativ och dela med dig av den informationen till din partner. När ni båda har all fakta så kan din partner börja jobba med sin läkare och göra ett bättre underbyggt beslut om nästa steg i behandlingen. Prata med din partner om hur du upplever situationen och uppmuntra honom att träffa en läkare och bedöm tillsammans om han har Erektil Dysfunktion som är behandlingsbart.
Lär dig allt om dosering av Viagra och Cialis för att ta reda på vilken dos som är lämpligast för honom. Hjälp din partner att ta fram en lista på alla receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturmedel han tar eftersom komplikationer kan uppstå i samband med användandet av Viagra eller Cialis. Specifikt bör din partner berätta för sin läkare om han använder något av följande:
– Läkemedel som kallas nitrater. Nitrater används ofta för att behandla bröstsmärtor, vilket är ett symptom på hjärtsjukdom. Nitrater finns också i vissa droger kallas ”poppers”, såsom amylnitrit eller butyl nitrit. Din partner bör inte ta CIALIS eller Viagra om han tar nitrater, eftersom kombinationen kan orsaka plötsligt blodtrycksfall.
– Läkemedel som kallas alfa-blockerare. Alfa-blockerare skrivs ibland ut för prostataproblem eller högt blodtryck. Om Cialis eller Viagra tas med vissa alfa-blockerare, kan din partners blodtryck sjunka hastigt, vilket kan ge honom yrsel eller få honom att svimma. Dessa innefattar Hytrin ® (terazosin-HCl), Flomax ® (tamsulosin HCl), Cardura ® (doxazosinmesylat), Minipress ® (prazosin HCl), Uroxatral ® (alfuzosin-HCl), Jalyn ® (dutasterid och tamsulosin HCl) eller Rapaflo ® (silodosin).
– Andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck.
– Läkemedel som kallas HIV-proteashämmare, såsom ritonavir (Norvir ®) eller lopinavir/ritonavir (Kaletra ®).
– Vissa typer av orala antimykotika såsom ketokonazol (Nizoral ®) eller itrakonazol (Sporanox ®).
– Vissa typer av antibiotika, såsom klaritromycin (Biaxin ®), telitromycin (Ketek ®) och erytromycin (flera varumärken finns, vänligen kontakta din partners läkare att avgöra om han tar detta läkemedel).
– Andra läkemedel eller behandlingar för ED.
– Cialis marknadsför också som Adcirca ® (Tadalafil) för behandling av pulmonell arteriell hypertoni. Din partner ska inte ta både Cialis och Adcirca, inte heller bör din partner ta Sildenafil citrat (Revatio ®) med Cialis.
Vid din partners nästa läkarbesök så uppmuntra honom till att prata med läkaren om sin Viagra eller Cialis behandling. Har potensmedlet motsvarat förväntningarna? Läkaren kan ge honom råd om hur han förbättrar effekten av potensmedlet och läkaren kan justera dosen, beroende på hur hans kropp svarar på behandlingen.
Förstå vad Cialis och Viagra kan och inte kan göra.
Det är viktigt att förstå att Cialis eller Viagra inte botar Erektil Dysfunktio, ökar inte sexlusten, skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar eller fungerar som manligt preventivmedel. Följ alltid den rekommenderade dosen av Viagra eller Cialis. Både Cialis och Viagra kan hjälpa din partner med erektion när de tas enligt läkarens anvisningar. Kliniska studier visar att de ger följande resultat för män:
– Hårdare erektion som gör det möjligt att genomföra samlag.
– Större tillfredsställelse vid samlag.
Det är viktigt att komma ihåg att Cialis och Viagra kan bara hjälpa din partner att få erektion om han är tillräckligt sexuellt stimulerad. Glöm heller inte att Viagra och Cialis inte ger omedelbar effekt utan har olika verkningstid. Om ni inte är nöjda med resultatet av behandlingen så kontakta er läkare som kan hjälpa er att anpassa dosen av Viagra eller Cialis.
Impotens kan behandlas av ett flertal läkemedel, t ex Viagra, Cialis och Levitra. Det finns även möjlighet att testa alla tre i form av ett Startpaket.
Detaljerad information finns på FASS.se.
Ytterligare information finns på Wikipedia.
Kategorier och Behandlingar.
Kundtjänst.
Copyright © 2016 Onlinedoktorn. All rights reserved.