Bivirkninger og virkning av Viagra

Viagra for menn inneholder det aktive virkestoffet sildenafil citrate, som motvirker erektil dysfunksjon ved å øke blodtilførselen til penis. Impotens forårsakes nemlig av en overproduksjon av et enzym ved navn PDE-5. Dette enzymet gjør at blodårene rundt penis trekker seg sammen, og dermed vil ikke kjønnsorganet kunne fylles med nok blod til at man får reisning. Sildenafil citrate blokkerer produksjonen av PDE-5, noe som gjør at blodårene utvides slik at mer blod kan strømme inn til de svampaktige kamre som ligger langs med hele penis. Dette gjør at man får ereksjon.

Når man bruker Viagra, er det viktig å være klar over at man må bli seksuelt stimulert for at pillen skal virke. Man vil altså ikke få ereksjon uten at man først er seksuelt opphisset, slik mange kanskje tror. De fleste vil imidlertid oppleve at de får en mye hardere ereksjon med medisinen, og også at de klarer å holde ut lenger før de får utløsning. Mange vil også oppeve å få en sterkere orgasme enn de har fått tidligere.

Viagra bivirkninger

Når man begynner med en ny medisin, vil det alltid være en viss sjanse for at man kan oppleve enkelte bivirkninger. De aller fleste av disse bivirkningene vil imidlertid være svært milde og blir som oftest borte etter at man har brukt medisinen en kort stund (ca. 2-4 uker). De vanligste bivirkninger av Viagra er:

Mindre vanlige reaksjoner vil være munntørrhet, tåkesyn, tretthet og kvalme. For ytterligere informasjon om potensielle bivirkninger, anbefales det at man leser pakningsvedlegget.

Er Viagra farlig?

Nei, det er ikke farlig å bruke Viagra piller, så lenge man bruker den på riktig måte og man ikke befinner seg en av risikogruppene som ikke skal bruke potensmedisiner. Personer som i den forbindelse ikke bør bruke slike medisiner er følgende:

 • Personer har en alvorlig hjertelidelse eller som lider av hjertesvikt
 • Personer som har hatt hjerteinfarkt eller slag i løpet av de siste 18 månedene
 • Personer med lavt blodtrykk
 • Personer med en sterkt redusert leverfunksjon

Høyt blodtrykk og Viagra

Det er ikke noe problem å bruke Viagra med høyt blodtrykk. Enkelte pasienter kan imidlertid oppleve svimmelhet eller ørhet hvis de også bruker alfablokkere mot høyt blodtrykk eller prostataforstørrelse, spesielt hvis de reiser seg raskt opp til stående eller sittende stilling. Dette vil normalt skje innen ca. 4 timer fra man tar potenspillen, og er et resultat av at blodtrykket blir for lavt. For å unngå dette, er det viktig at pasienter som går på alfablokkere går på en stabil behandling med faste daglige doser av medisinen før de begynner å bruke en potensmedisin som Viagra. Det kan også være lurt å starte på den laveste dosen med 25 mg av potensmedisinen hvis man befinner seg i denne gruppen.

Ekstremt uvanlige bivirkninger

Priapisme er en bivirkning som i svært sjeldne tilfeller kan oppstå etter at man har brukt en potensmedisin. Dette skjer når en mann har en ereksjon for en lengre periode, som oftest lengre enn fire timer. Hvis dette skjer, kan vevet i penis bli skadet og forårsake langvarige problemer.

Hvis man opplever å få en ereksjon som varer svært lenge (mer enn 2-3 timer i strekk) er det derfor viktig at man kontakter lege så fort som mulig slik at man kan få behandling. Tilstanden vil ikke være livstruende, men hvis man går med reisning over usedvanlig lang tid kan man få vedvarende skade i penis.

Viagra sammen med andre medisiner

Alle typer medisiner, enten de er urtebaserte, reseptbelagte eller reseptfrie, vil potensielt kunne påvirke effekten av Viagra i større eller mindre grad hvis de kombineres med potenspillen. Dette kan øke risikoen for at du opplever bivirkninger, og for enkelte medisiner kan kombinasjonen også fremkalle livstruende reaksjoner. For å være sikker på at det ikke innebærer noen ekstra risiko å kombinere en potensmedisin med eventuelle medikamenter du for øyeblikket bruker, er det viktig at du informerer legen om disse preparatene. Hos euroClinix kan du informere legen om dette i den skriftlige konsultasjonen du fyller ut når du bestiller.

Kan jeg bruke Viagra og Cialis sammen

Mange lurer på om de kan kombinere potensmedisiner, og svaret er uttrykkelig nei! Det er for det første ingen grunn til å kombinere to potenspiller som Cialis vs Viagra. Begge fungerer på nøyaktig samme måte, og den eneste forskjellen er at Cialis varer i 36 timer, mens Viagra varer i 4-5 timer. For det andre vil man kun øke risikoen for ubehagelige bivirkninger hvis man tar pillene sammen. Selve effekten vil imidlertid være den samme enten man tar én potenspille om gangen eller to forskjellige samtidig. Du kaster dermed bare bort penger på å forsøke å kombinere medisinene.

Reseptbelagte medikamenter

Viagra og nitrater inneholder begge virkestoffer som får musklene til å slappe av og blodkar til å utvide seg. Når dette skjer vil blodtrykket falle, noe som innebærer at man kan oppleve et drastisk blodtrykksfall hvis man tar medisinene sammen. Dette kan få dramatiske konsekvenser for brukeren, spesielt hvis han har en hjertelidelse som angina, da et plutselig fall i blodtrykket kan føre til hjerteinfrakt.

Eksempler på nitrater:Glyseroltrinitrat, Isosorbide, Mononitrat og Nicorandil.

Amylnitritt: Dette stoffet er bedre kjent som poppers, og kan redusere blodtrykket til et risikabelt nivå hvis den brukes sammen med en impotensbehandling som denne.

Alfablokkere brukes for å senke blodtrykket, men hvis man går på en stabil daglig dose kan man trygt bruke Viagra sammen med medisiner som Alfuzosin og Indoramin. Det er imidlertid viktig at du starter på den laveste dosen av potensmedisinen første gang du bruker den. Du kan heller øke dosen etterhvert som kroppen blir vant til medisinen.

Reseptfrie medikamenter

Selv om urtebaserte medikamenter og kosttilskudd normalt ikke vil ha noen negative effekter når man tar de sammen med Viagra, er det likevel viktig at man opplyser legen om disse dersom man tar dem på en regelmessig basis. Johannesurt som ofte brukes som behandling mot depresjon, kan for eksempel tas sammen med Viagra uten at dette øker faren for helseproblemer. Kombinasjonen kan imidlertid redusere blodtrykksnivået noe som igjen vil påvirke selve effekten og virkningstiden av potensmedisinen.

Mat og drikke

Selv om Viagra kan inntas med eller uten mat, vil et stort fettrikt måltid kunne redusere effekten av medisinen. Det er viktig at man ikke kombinerer potenspillen med grapefrukt eller grapefruktjuice da dette kan føre til angina og hjerteinfarkt.

Alkohol og Viagra bør ikke kombineres da det kan gjøre medisinen mindre effektiv. Hvis du ønsker å bruke en medisin som kan kombineres med alkohol, kan du forsøke potenspillen Levitra isteden.

Viagra bør ikke tas sammen med et stort og fettrikt måltid da det kan redusere effekten av medisinen.

Viagra kan gjøre deg trett og døsig, og du bør derfor ikke kjøre eller betjene tunge maskiner etter å ha inntatt potenspillen.

Selv om det finnes beviser for at Viagra har en viss effekt på kvinner, er den for øyeblikket kun godkjent for menn. Den skal derfor ikke brukes av kvinner.

Før du tar Viagra

Når du starter med en behandling mot impotens, er det viktig at du faktisk lider av tilstanden for å få fullt utbytte av medisinen. Hvis ereksjonsproblemet ikke er fysisk, men isteden et resultat av prestasjonsangst, stress, depresjon eller andre psykiske problemer, er det nemlig ikke sikkert at et potensmiddel vil være den beste behandlingen, i hvertfall ikke på lang sikt. I slike tilfeller kan det være mye mer effektivt å søke hjelp hos en sexolog eller rådgiver slik at man kan finne roten til problemet og heller bearbeide det derfra. Viagra kan selvfølgelig være et godt hjelpemiddel under denne prosessen, men den vil mest sannsynlig ikke kunne fjerne årsaken til selve problemet alene.

Viagra er et reseptbelagt legemiddel, og du må derfor igjennom en legekonsultasjon for å få den foreskrevet. Du kan enkelt bestille denne medisinen her hos euroClinix ved å fylle ut en enkel skriftlig konsultasjon. Konsultasjonen vil gjennomgås av en av våre leger etter at bestillingen er gjennomført, og hvis legen avgjør at det er riktig og sikkert for deg å bruke medikamentet, vil han oversende en resept til vårt apotek. Apoteket vil deretter pakke og sende ut medisinen til din leveringsadresse.

 • De som er over 65 år
 • De som lider av nedsatt leverfunksjon
 • De som lider av sykdommer som påvirker hjerte- og karsystemet
 • De som lider av blødersykdommer, som hemofili
 • De med magesår
 • De med fysiske abnormiteter på penis
 • Etter man nylig har hatt et hjerteinfarkt
 • Etter man nylig har hatt et slag
 • Hvis man har lavt blodtrykk (hypertensjon)
 • Hvis du tar nitrater
 • Hvis du lider av leversykdom
 • Hvis du lider av alvorlig øyesykdom
 • Hvis du er allergisk mot noen av virkestoffene
 1. Viagra. Bivirkninger, Interaksjoner, Forsiktighetsregler, Kontraindikasjoner og Dosering. URL: felleskatalogen.no
 2. Viagra. Possible side effects. URL: Viagra.com

løpet av 2-5 virkedager

Fullfør en medisinsk konsultasjon hos oss, og dersom din bestilling blir godkjent av vår partner lege, vil du få tilsendt en resept innen 2 virkedager. Denne resepten kan brukes på hvilket som helst apotek i Norge, samt andre EU/EØS land.

Fullfør en medisinsk konsultasjon og kjøp resept hos oss. Deretter kan du bestille medisin gjennom vårt samarbeidsapotek. Dersom din bestilling blir godkjent av vår partner lege, vil medisin bli levert til ditt lokale postkontor innen 5 virkedager.

Alle varemerker og registrerte merker tilhører de respektive selskaper.